RHP

Restyle logo, ontwerp communicatiemiddelen, iconen, website en smartphone app

Opdrachtgever
RHP, ‘s-Gravenzande

Ontwerp
Restyle logo, ontwerp communicatiemiddelen, iconen, website en smartphone app RHP-onkruidzoeker

Aan het bestaande RHP beeldmerk is een Nederlandse en Engelse payoff toegevoegd. RHP is een kenniscentum voor substraten (voedingsbodem) en de oneffen lijn in de payoff verbeeldt de aarde/grond. Deze lijn komt ook als stijlelement terug in de communicatie-uitingen en op de website, bv in hoofdstukkoppen. De huisstijlkleuren zijn bruin, blauw en grijs.

Communicatie-uitingen
Vervolgens is een nieuwe huisstijl ontworpen en doorgevoerd op o.a briefpapier, visitekaartje, ringband, sjablonen voor intern gebruik, leaflets, banners en de website. Ook ontwierp COWBOYJO de RHP-onkruidzoeker ; dit is een app voor de smartphone en is ook online op de website van RHP te raadplegen. Aan de hand van iconen en zoektermen kun je uitvogelen of en welk onkruid je in je grond hebt staan. De iconen/illustraties zijn ook gemaakt door COWBOYJO. Je kunt ze ook bekijken in de onkruidzoeker op de website van RHP.

Over de opdrachtgever
RHP is het Europese kenniscentrum voor substraten. RHP-gecertificeerde substraten geven garantie voor een optimale start van de teelt. Het RHP-keurmerk biedt zekerheid dat de voedingsbodem voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.