GRETA LUGTMEIER

Drie expertises: loopbaancoaching, ritueelbegeleiding en het schrijven van gedichten in één logo

Opdrachtgever
Greta Lugtmeier, Rockanje

Ontwerp
Logo, huisstijl, briefpapier, visitekaartje, factuurpapier, e-mailhandtekeing, dichtbundel en website www.gretalugtmeier.nl

Voor het ontwerp van een passende huisstijl is COWBOYJO samen met de opdrachtgever op zoek gegaan naar de overlapping en tegelijkertijd de uniciteit van haar werkgebieden. Proces, ontwikkeling, beweging, verbinding en voortgang zijn hierin de essentie en terug te vinden in het logo, dat versterkt wordt door Greta’s gedicht in spiraalvorm: zoekend leer ik mijn kern te vinden begeef me naar mijn sterkste punt.

Over de opdrachtgever
Greta Lugtmeier kan je begeleiden bij loopbaanvraagstukken of bij het persoonlijk vormgeven van scharniermomenten in je leven. Bij verlies van baan, lichaamsfunctie of een dierbare, maar ook bij de viering van een huwelijk of geboorte kan zij je helpen met haar creativiteit. Haar gevoel voor taal en poëzie is een belangrijk instrument dat ze graag gebruikt.