DE HAAGSE WORM

Illustratie bij artikel over wormenhotel De Haagse Worm

Ontwerp
Illustratie bij het artikel over het wormenhotel De Haagse Worm

Gepubliceerd
Magazine De Boomgaard, het wijkblad  van de Haagse Bomenbuurt, december 2020.