VAN BEEK INGENIEURS

Magazine Energie Management Systemen

Opdrachtgever
Van Beek Ingenieurs, Arnhem

Ontwerp
EMS-magazine, een informatief magazine in tijdschrift stijl

Van Beek heeft, als pionier in integraal energiemanagement, een uniek EMS-magazine samengesteld. COWBOYJO werd gevraagd voor het ontwerp.

Eindproduct
Magazine, formaat A5, 32 pagina’s

Reactie van de opdrachtgever
“Ik vond het super om samen met jou het EMS-magazine voor Van Beek te maken. Met jouw expertise en creativiteit is het iets geworden waar ik erg trots op ben. Wij hebben onder flinke tijdsdruk een topwerk afgeleverd. Dank je wel!”

Over EMS
Een energiemanagementsysteem (EMS) is voor veel sectoren een wettelijk verplichte maatregel. Een EMS helpt organisaties om energie te besparen en maakt dit aantoonbaar voor het bevoegd gezag (handhaver/toezichthouder).