ALLES KIDS

Opdrachtgever
Alles Kids – Joriene de Vos, Den Haag

Ontwerp
Visitekaartje voor Alles Kids

Joriene de Vos vroeg COWBOYJO om een visitekaartje te ontwerpen voor haar bedrijf Alles Kids. Eigenlijk wilde ze ook wel een flyer en tegelijkertijd liever niet te hard van stapel lopen. Joriene heeft net twee boeken geschreven en het idee van COWBOYJO om één en ander te combineren viel in de smaak. Het werd een mulitifunctioneel communicatie-item: een visitekaart-flyer-boekenlegger.

Eindproduct
Visitekaart-flyer-boekenlegger in één
Afmeting 74x210mm, full color matte, tekst ALLES KIDS in spotvernis

Over de opdrachtgever
Van de website alleskids.info:Joriene de Vos is psycholoog en zet zich vanuit haar eigen ervaring en werk als psycholoog in om ouders bekender te maken met wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Door middel van boeken, maar ook lezingen en workshops vertaalt ze wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk van het ouderschap en bespreekt ze problemen waar veel ouders tegenaan lopen op toegankelijke wijze.