SBOB

Ontwerp logo voor wijkblad De Boomgaard

Opdrachtgever
SBOB – Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt

Ontwerp
Logo voor de cover van het Haagse wijkblad De Boomgaard